Velkommen til Børstads Transport AS

Våre hovedområder er i dag:

  • Innsamling og håndtering av farlig avfall

  • ADR-slamsuging / tankkontroll for både bedrifter og private kunder

  • Vi selger og transporterer drivstoff, fyringsolje og smørolje

  • Langtransport, distribusjon i Norge med spesielt Midt-Norge

  • Innsamling av EE-avfall i Midt-Norge

  • Containerutleie, container- og krantransport

  • Gasstransport - Vi har kompetanse på alle former for ADR-gods

  • Fòr- og korntransport for Felleskjøpet

  • Transportør for Statoil og Bring OX
Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av