Børstadskolen

Spesialtransport og håndtering av farlig avfall krever både riktig kompetanse og nødvendige sertifikater. Ved Børstadskolen lærer vi opp våre egne og andre sjåfører i form av grunnleggende utdanning, etter-utdanning og videre spesialisering.

I Børstad sitter vi inne med spesialkompetanse vi ønsker å dele med andre i bransjen. Derfor holder vi regelmessige ADR-kurs for sjåfører og avsenderkurs for onshore- og offshorevirksomheter.

Vi tilbyr også ulike konsulenttjenester og leier ut sikkerhetsrådgivere, innen blant annet avfallshåndtering , risikoanalyser og avfallsplaner.

Vi har godkjente instruktører fra DGM som kurser våre medarbeidere innen miljøtransport, i tillegg til at vi arrangerer kurs for utenforstående bedrifter. Våre kursledere er kvalifisert til å godkjenne sikkerhetsrådgivere etter endt kurs.

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av