Lokal Transport

Børstad Transports distribusjonsbiler driver innsamling av farlig avfall og EE-avfall, samt distribusjon av stykkgods.Vårt arbeidsområde er Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, samt Nordland til og med Brønnøysund.

Vi kjører etter faste ruter som dekker hele Midt-Norge, samt at vi tar enkeltoppdrag etter kundens ønsker.
Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av