Mobil Oljeutskiller


SUK-R rektangulær NS 6 med våtvolum oljeutskiller 6,0 kbm.
Har integrert sandfang med våtvolum 1,2 kbm.


Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class I.
Dimensjonert etter NS-EN-858-2.

Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredsstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (Max. 50 mg/l i reell drift)

Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste – og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. 
Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1” 

Tanken har overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.
Har nødvendig avstivning, samt kanaler i bunn mot gulv.

2 stk. gasstette lokk.Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av