Sertifiseringer


Børstad Transport innehar alle nødvendige konsesjoner for å drive innsamling og lagring av farlig avfall og er, ifølge SFT og Norsas AS, en mønsterbedrift innen bransjen.

Med vår lange erfaring i tillegg, er vi en ledende aktør på området og blir ofte benyttet som rådgivere når avfallsplaner skal legges.

Vi har godkjente instruktører som kurser våre ansatte innen miljøtransport, i tillegg til at vi arrangerer kurs for andre bedrifter. Våre kursledere er kvalifisert til å godkjenne sikkerhetsrådgivere etter endt kurs.

Vi er miljø- og kvalitetssertifisert i samsvar med kravene i henholdsvis NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9002.
Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av