Slamsuging

Våre slamsugere har ansvaret for vedlikehold av Olje- og bensinutskillere i Trøndelagsfylkene. Deres arbeidsoppdrag er alt fra rensning av lut-tanker til suging av leire på gamle lofttak. Så her er det bare kundens fantasi som setter begrensninger.
Vi har 5 vognsett som alle er ADR-godkjente og klare til å ta imot oppdrag.

Sjåførene har følgende kursbevis:

  • Sikkerhetsansvarlig tankrengjører/kontrollør (Rødt tanksertifikat) 

  • Instrumentlære/Gassmålinger/Kjemiske miljøfaktorer/Feltmålinger 

  • Drift og vedlikehold av olje- og bensinutskillere 

  • Sertifikatutstederkompetanse for måling av brannfarlige og helsefarlige gasser i forbindelse med tømming av oljeutskillere, oljetanker og bensintanker

 

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av